Popis příjemce projektu

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. se zabývá vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev a ekosystémů. Vědecká náplň ústavu v současnosti zahrnuje zejména taxonomii, biosystematiku a evoluci cévnatých i bezcévných rostlin včetně vybraných skupin hub, algologii, ekologii rostlin, dendrochronologii, paleoekologii a geobotaniku. Projekt je vypracováván na Oddělení populační ekologie, jehož hlavní náplní je studium ekologie rostlinných populací a jejich interakcí s dalšími organismy (dalšími rostlinami jako potenciálními kompetitory, herbivory a podobně) a studium změn rostlinných populací v čase. To vše je studováno jak na jemnější úrovni (úroveň modulární, ramet, růst klonálních rostlin), tak i na úrovni krajinné až kontinentální. Zvláštní důraz je také kladen na studium populační biologie kriticky ohrožených a invazních druhů středoevropské flóry.

Zdroj: http://www.ibot.cas.cz/