Popis projektu

Celý projekt je vypracováván v rámci realizačního projektu Záchranného programu hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v České republice. Podrobný popis celého projektu je ke stažení zde (Popis projektu – hořeček mnohotvarý český). Konkrétně se v rámci projektu budeme podrobně zabývat jedním z opatření v oblasti Výzkum, a to Studiem genetické variability populací Gentianella praecox subsp. bohemica a jejich genetické příbuznosti k dalším taxonům rodu.

Hlavním faktorem omezujícím interpretaci předchozích výsledků je neznalost genetické diversity populací druhu Gentianella praecox subsp. bohemica. Dostatečná genetická diversita je přitom klíčovým faktorem pro dlouhodobé přižití populací a jejich schopnost se přizpůsobit měnícím se podmínkám prostředí. Veškeré dosavadní předpovědi vlivu velikosti populace na přežívání populací modelového druhu jsou ale založeny na předpokladu, že se jednotlivé populace neliší ve své genetické diversitě a/nebo, že neexistují rozdíly ve fitness jedinců z malých a velkých populací. To je zcela jistě předpoklad chybný, a může znamenat, že malé populace druhu jsou více ohrožené, než se dosud předpokládá. Také výsledky předpokládající možnost obnovy populace ze semenné banky jsou založené na dosud neověřeném předpokladu o dostatečné genetické diversitě v semenné bance v malých populacích.

Cíle projektu:

  • Zhodnotit genetickou diversitu stávajících populací hořečku českého v České republice.
  • Prostudovat genetické vztahy populací v České republice s populacemi ve zbytku areálu.
  • Prostudovat vliv velikosti populace na její genetickou variabilitu.
  • Prostudovat vztah mezi produkcí vyvinutých semen, velikostí populace a genetickou diversitou a zjistit tak význam genetické diversity pro fitness rostliny.
  • U vybraných populací prostudovat genetickou diversitu rostlin v semenné bance a zhodnotit tak možnosti obnovy populace ze semenné banky.
  • Posoudit genetickou příbuznost Gentianella praecox subsp. bohemica s dalšími ohroženými taxony rodu – konkrétně s G. amarella subsp. amarella a G. obtusifolia subsp. sturmiana.

Konkrétně v rámci projektu plánujeme vykonávat následující, zde uvedené aktivity.