Data o fitness jedinců

Na cca 30 lokalitách jsou k dispozici pro standardizovaně vybrané exempláře následující populačně-biologické údaje:

  1. zda je rostlina posečena, ukousnuta či jinak poškozena
  2. celková výška rostliny a počet internodií
  3. celkový počet květů (respektive plodů) a procento květů (plodů), která pravděpodobně nepřinesou semena
  4. počet vyvinutých a nevyvinutých semen v jedné až 7 tobolkách na rostlinu

Populačně biologické údaje jsou k dispozici z více než 10 sezón, často kontinuálně od roku 2000 až do roku 2013, a byly sebrány J. Brabcem. Část těchto dat v současné době čeká na přepsání a kompletaci, část stále čeká na vyhodnocení. Na všech takto zkoumaných lokalitách budou též získány populačně biologické údaje uvedené v bodech 1 až 4 také za rok 2014 a 2015. Body 1 až 3 jsou součástí Monitoringu, který bude realizován v rámci jiného samostatného projektu. Bod 4 bude realizován v rámci tohoto projektu. Tato získaná data budou zkompletována a použita k vyhodnocení jak dat samotných, tak zejména ve vztahu s dalšími zjištěnými údaji o genetické diverzitě a velikosti populací.