Zjišťování genetické diversity v semenné bance

Je doloženo, že semena hořečku českého se vyznačují značnou dlouhověkostí a mohou vydržet v semenné bance alespoň 9 let. Neví se však, jaký potenciál v sobě semenná banka ukrývá a zda je schopna zajistit dostatečnou genetickou variabilitu pro obnovu různě velkých a různě, v současné době, prosperujících populací. Z tohoto důvodu budou odebrány půdní vzorky ve 3 v současné době velkých a prosperujících populacích a také ve 3 historicky velkých populacích, které však v současné době doznaly značného poklesu. Cílem je totiž zjistit, zda i tyto malé populace mají dostatečný potenciál v semenné bance či již genetickou diversitu ztratily.

Na každé takto vybrané lokalitě bude časně zjara (v roce 2015) odebráno pomocí Kopeckého válečků 200 vzorků obsahující půdní vrstvu z 0-5 cm hloubky a 100 vzorků obsahující půdní vrstvu z 5-15 cm hloubky. Jelikož celkově očekáváme ne příliš velkou klíčivost semen, bude odebráno dvojnásobné množství vzorků ze svrchní vrstvy půdy (0-5 cm), kde lze očekávat větší úspěšnost vyklíčení. Tyto půdní vzorky budou posléze rozloženy do 1 cm vrstvy půdy na plata a pravidelně bude sledováno jejich klíčení. Odběr vzorků bude realizován v průběhu dubna až května 2015, aby se tak zajistila teplotní stratifikace a podpořilo tím klíčení semen. Předpokládáme, že přibližně ve 180 vzorcích nějaká semena vyklíčí. Z těchto klíčních rostlinek posléze vypěstujeme mladé rostlinky, z nichž budou odebrány listové vzorky na genetické analýzy. Tím, že budeme klíčit a pěstovat rostliny, bude naplněno také opatření Kultivace ex situ dle ZPZCHD.