Další možnosti osvěty pro širokou veřejnost

V rámci předkládaného projektu bychom také rádi seznámili širokou veřejnost s kriticky ohroženým hořečkem mnohotvarým českým a jeho přirozeným prostředím a to prostřednictvím tematických vedených exkurzí. Konkrétně plánujeme realizovat 2 exkurze v průběhu podzimu 2015, kdy hořeček kvete. Jednu do jižních Čech a druhou na Šumavu. Všechny tyto lokality hostí v současné době stále ještě dostatečně početné a prosperující populace hořečku mnohotvarého českého. Účastníci exkurze budou seznámeni nejen s biologií a ekologií druhu, ale také s výsledky probíhajícího výzkumu na hořečku českém.

V rámci projektu plánujeme také zorganizovat specializované dvoudenní setkání s dalšími odborníky zabývajícími se studiem vzácných a ohrožených druhů na našem území, kde budou prezentovány a diskutovány možné postupy a zjištěné výsledky v oblasti cílené ochrany těchto druhů. Dále plánujeme seznámit širší „vědeckou“ veřejnost s výsledky našich zjištění formou tematické přednášky v rámci veřejně přístupného přednáškového cyklu České botanické společnosti.