Semenná banka

V průběhu dubna a května 2015 byly odebrány půdní vzorky na studium semenné banky postupně na 6 lokalitách ve 3 oblastech výskytu hořečku českého. Vybrány byly tyto dvojice lokalit (současně i historicky prosperující vs. historicky prosperující, avšak v současné době značně ubývající populace) – jižní Čechy (Chvalšiny – Polná), Šumava (Onšovice – Horosedly), Vysočina (Lavičky – Číchov). Na každé lokalitě bylo odebráno 200 + 100 půdních vzorků (z hloubky 0-5 cm a 5-15 cm). Celkem tedy bylo odebráno 1800 vzorků.

Odběr půdních vzorků na lokalitě Chvalšiny (J Čechy)

Odběr půdních vzorků na lokalitě Horosedly (Šumava)

Půdní vzorky byly připraveny k výsevu a byl s nimi založen klíčící pokus, v němž byl každý půdní vzorek rozložen do 1 cm vrstvy do vlastní misky (květináče).

Pokus byl pravidelně zaléván, propléván a sledován pro vyklíčená semena hořečku. Vzhledem k tomu, že v pokusu neustále klíčilo velké množství semen ostatních druhů, bylo nutné všechny květináče často a pravidelně proplévat a tyto rostliny odstraňovat, aby se tím zajistilo dostatek prostoru pro klíčení rostlinek hořečku.

Pro podporu klíčení byla též na půdu do květináčů aplikována kyselina giberelová. I přesto však klíčivost semen hořečku ze semenné banky v roce 2015 nebyla příliš vysoká (vyklíčily pouze 4 semenáčky, z toho 1 nepřežil zimu). Navíc všechny tyto semenáčky pocházely z jedné lokality. Z tohoto důvodu nemělo smysl provádět genetické analýzy na takto malém vzorku. Pokus jsme tedy ponechali v experimentální zahradě do dalšího roku (2016), kdy bylo postupně nalezeno dalších 13 nových semenáčků, pocházejících ze 4 různých lokalit. Na konci srpna 2016 (tedy již ne v rámci projektu) jsme u všech jedinců, kde to bylo možné (16 jedinců), odebrali listové vzorky a v současné době právě probíhají genetické analýzy. Z tohoto důvodu zatím není možné prezentovat výsledky o genetické diverzitě v půdní semenné bance.

Klíčící pokus v experimentální zahradě

Mladá rostlinka hořečku v pokusu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostliny hořečku českého v pokusu

Hořeček český na jaře 2. roku pokusu

Hořeček český na jaře 2. roku pokusu - dlouživý růst a příprava na kvetení

Kvetoucí hořečky v srpnu 2016