Výchova a osvěta

Odborná publikace shrnující výsledky výzkumu druhu

O výsledcích projektu bylo připraveno několik článků:

1) popularizační článek do Živy, který je nyní již v tisku, s názvem “Co nám řeknou genetická data o budoucím osudu populací vzácných druhů? Modelová studie na středoevropském endemitu hořečku mnohotvarém českém”

2) metodický článek o vývoji a charakteristice polymorfních mikrosatelitových markerů pro hořeček český s názvem “Development of SSR markers by 454-sequencing in the endemic species Gentianella praecox subsp. bohemica (Gentianaceae)”, který je nyní zaslán do odborného časopisu

3) článek do odborného časopisu o vztahu genetické variability hořečku českého, jeho populační velikosti a fitness jedinců druhu s názvem „Historical maximum and not minimum population size as the key predictor of population genetic diversity in an endangered species Gentianella praecox subsp. bohemica

 

Další možnosti osvěty pro širokou veřejnost

V průběhu září 2015 byly realizovány dvě exkurze za hořečkem českým pod vedením Jiřího Brabce k seznámení široké veřejnosti s kriticky ohroženým hořečkem mnohotvarým českým a jeho přirozeným prostředím:

Exkurze první: Hořeček český v PP Háje u Onšovic – sobota 12. 9. 2015 od 9:50

Exkurze druhá: Hořeček český na Svatém kříži u Chvalšin – neděle 20. 9. 2015 od 12:35

 

První exkurze za hořečkem českým do PP Háje u Onšovic úspěšně proběhla. Účastníci exkurze se dozvěděli mnoho informací o biologii a ekologii druhu, o tom, jak působí obhospodařování a odlišné způsoby jeho realizace na vegetaci i vlastní hořeček český. Dále jsme účastníky exkurze seznámili s námi realizovaným projektem, tedy zejm. s významem studia vlivu genetické struktury a diverzity populací hořečku českého na jeho přežívání a úspěšnou reprodukci. Během exkurze si účastníci mohli prohlédnout kvetoucí jedince hořečku českého a na další nedaleké lokalitě, kam jsme se v rámci exkurze později přesunuli, též i kvetoucí jedince blízce příbuzného hořečku nahořklého. Kromě toho byly demonstrovány i některé další druhy rostlin rostoucí na navštívených lokalitách.

Taktéž i druhá exkurze za hořečkem českým na Svatém kříži u Chvalšin byla úspěšně realizována.


Výklad o biologii hořečků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlížení hořečku českého

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlížení hořečků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze na Svatém kříži u Chvalšin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hořeček český na Svatém kříži u Chvalšin